Начало
ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

1. Всеки потребител на услугите на "Изи Асет Мениджмънт" АД има право да подаде жалба/възражение, свързана/о с предоставянето му на потребителски кредити.


2. Всяка жалба/възражение от страна на потребител трябва да бъде представена на хартиен или друг траен носител.


3. Потребителят входира своята/то жалба/възражение в деловодството на Централния офис на Дружеството, находящ се в гр. София, бул. „Джавахарлал Неру” № 28, АТЦ „Силвър център”, ет. 2, офис 51 или в деловодството на съответен регионален офис.


4. Подаването на възражение или жалба от потребителите във връзка с договора за потребителски кредит не е задължителна предпоставка за образуване на помирително производство по чл. 40, ал. 1 от Закона за потребителския кредит.

  Joomla layout by Lonex.

РЕКЛАМА

Featured Links:
Благотворителност
Фондация Децата на Планетата! Помогнете на едно дете, направете дарение.
Луксозни имоти
Луксозни недвижими имоти - България, посетете нашият сайт!
Best FM
Най слушаното радио! Само хитове! Best FM Radio ...80's, 90's Best Mix