Начало Дейност
Дейност ПДФ Печат Е-мейлПредлагаме cчетоводни услуги:

·     Текуща счетоводна обработка, следене на печалбата и цялостното финансово състояние на фирмата.

·     Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.

·     Отчитане на дълготрайните активи и амортизации, изготвяне на амортизационен план.

·     За фирми регистрирани по ЗДДС -  изготвяне на дискети, дневници и справка-декларация по ЗДДС и подаването им в НАП.

·     Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП.

·     Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.

·     Обслужване на фирмени банкови сметки.

·     Изготвяне на работни заплати, ведомости, трудови договори и допълнителни споразумения към тях.

·     Регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП.

·     Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 -за осигурените лица и №6 -дължими осигурителни вноски .

·     Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.

·     Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети съгласно Закона за счетоводството.

·     Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.

·     Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт.

·     Изготвяне на патентни декларации и подаването им.

·     Предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента.

·     Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ.

·     Безплатни консултации по счетоводни въпроси.

·     Консултации, изготвяне на документи и съдействие за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.

------------------------------------------------------------------------------------
ПРОФИН – недвижими имоти
е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративни клиенти на недвижими имоти.

Ние се стремим да оправдаем очакванията на нашите клиенти при покупката, продажбата, наемането или отдаването под наем на недвижими имоти.

Разполагаме с екип от опитни професионалисти, изцяло отдадени на своята професия с помоща на които клиентие могат да открият своя нов дом.

Офертите ни са придружени от подходящ снимков материал който дава нагледна представа за имота.

Работим заедно с клиента от момента на избора на имота до нотариалното оформление на сделката.

Извършваме щателна проверка на документацията на имота, за да защитим интересите на клиента и да му предложим прозрачна сделка.

Можем да намерим подходящия купувач или наемател благодарение на добрата база данни от екслузивни имоти с която разполагаме, както и на добре изградените връзки и работещата мрежа от контакти у нас и в Америка.

Работим в удобно за клиентите работно време от 8.00 – 18.00 ч., а в събота от 9.00 до 16.00 ч.

Може би съвокупността от всичките тези наши характеристики много често водят до успешни за клиентите ни сделки. За това ако сте решили да купувате, продавате, наемате или отдавате под наем възползувайте се от нашите възможности и опит.

Добре дошли в ПРОФИН.

  Joomla layout by Lonex.

РЕКЛАМА

Featured Links:
Благотворителност
Фондация Децата на Планетата! Помогнете на едно дете, направете дарение.
Луксозни имоти
Луксозни недвижими имоти - България, посетете нашият сайт!
Best FM
Най слушаното радио! Само хитове! Best FM Radio ...80's, 90's Best Mix