Начало Счетоводно обслужане
Счетоводно обслужване

ПРОФИН – счетоводно обслужване е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративните клиенти от целия спектър на счетоводните услуги.
Клиентите ни се доверяват защото:
•    в офиса ни работят много добри професионалисти;
•    предлагаме най-доброто решение за всеки клиент;
•    клиентите ни получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което им осигурява възможност за взимането на оптимални управленски решения;
•    клиентите ни имат възможност да направят своя избор между пълния пакет услуги за цялостното счетоводно отчитане на абонаментен принцип, до инцидентното отчитане на отделна дейност;
•    информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис;
•    връзката ни с клиентите се осъществява на място в офиса им, в нашия офис или по електронна поща;
•    работното ни време е изцяло съобразено със спецификата на клиентите ни.

.......................................................................

Счетоводни услуги, които предоставяме

·     Текуща счетоводна обработка, следене на печалбата и цялостното финансово състояние на фирмата.

·     Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.

·     Отчитане на дълготрайните активи и амортизации, изготвяне на амортизационен план.

·     За фирми регистрирани по ЗДДС -  изготвяне на дискети, дневници и справка-декларация по ЗДДС и подаването им в НАП.

·     Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП.

·     Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.

·     Обслужване на фирмени банкови сметки.

·     Изготвяне на работни заплати, ведомости, трудови договори и допълнителни споразумения към тях.

·     Регистрация на трудови договори и промени по тях в НАП.

·     Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 -за осигурените лица и №6 -дължими осигурителни вноски .

·     Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.

·     Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети съгласно Закона за счетоводството.

·     Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗК
ПО.

·     Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт.

·     Изготвяне на патентни декларации и подаването им.

·     Предоставяне на всякакви счетоводни справки по желание на клиента.

·     Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ.

·     Безплатни консултации по счетоводни въпроси.

·     Консултации, изготвяне на документи и съдействие за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.

.......................................................................

 

 • Цени ( 1 Статия )
 • Данъчен календар ( 1 Статия )
 • Осигурителен календар ( 1 Статия )
 • Полезна информация ( 1 Статия )
 • Кариери ( 1 Статия )
 • Реклама ( 1 Статия )
 • Контакти ( 1 Статия )

 • .......................................................................
  ProFin -
  Телефон за контакт: +359 879 003 705
  E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
  Web site: http://www.profin.biz
  Fecabook: http://www.facebook.com/Profin Bulgaria
  София, България

   

    Joomla layout by Lonex.

  РЕКЛАМА

  Featured Links:
  Благотворителност
  Фондация Децата на Планетата! Помогнете на едно дете, направете дарение.
  Луксозни имоти
  Луксозни недвижими имоти - България, посетете нашият сайт!
  Best FM
  Най слушаното радио! Само хитове! Best FM Radio ...80's, 90's Best Mix